Hoitomenetelmämme pohjautuvat tutkittuun tietoon.

Olemme osallistuneet kymmeniin tuki- ja liikuntaelimistön oireita ja ongelmia käsitteleviin tutkimuksiin, jotka on julkaistu kansainvälisissä alan lehdissä. Jo aikaisessa tutkimustoimintamme vaiheessa osallistuimme tutkimusryhmään, joka palkittiin Kansainvälisen Selkätutkimusseuran myöntämällä palkinnolla vuoden parhaasta selkätutkimuksesta.

Seuraamme myös aktiivisesti kotimaisia ja kansainvälisiä hoitosuosituksia ja systemaattisia katsauksia. Seurannasta vastaa DBC:n Scientific Advisory Board. Mukautamme tapaamme toimia uuden tiedon kertyessä. Juuri vaikuttavimmat ja tuloksellisimmat menetelmät tuki- ja liikuntaelimistön oireiden ja ongelmien ei-kirurgisessa hoidossa, kuntoutuksessa ja ehkäisyssä yhdistyvät hoitoketjussamme.

Hoitotuloksemme ovat erinomaiset. Seuraamme aktiivisesti toimintamme laatua. Kansainvälisestikin poikkeuksellisen laaja tulostietokantamme sisältää jo yli 100.000 asiakkaamme hoitotiedot, joita laadunseurannan lisäksi jatkuvasti analysoimme hoitotulosten edelleen parantamiseksi. Myös asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkea.

Simo Taimela, lääketieteellinen johtaja