Hyvänlaatuisella asentohuimauksella tarkoitetaan kiertohuimausta, joka tulee esille pään ollessa tietyssä asennossa esimerkiksi kyljellään nukkuessa, istualta makuulle mennessä tai kasvoja pestessä.

Asentohuimaus johtuu toimintahäiriöstä sisäkorvan kaarikäytävissä, jonne kertyvä sakka saa aikaan virheaistimuksen.

Vaiva saattaa kestää useiden viikkojen ajan ja paranemista voi nopeuttaa harjoituksilla, joiden tarkoituksena on liikesarjan avulla saada helpotettua toiminnanhäiriötä (ns. Epleyn manööveri). Asentohuimauksen parissa työskennelleet fysioterapeutit voivat ohjata manööverin tarkasti ja samalla tarkistaa, kuinka paljon huimaus voi olla niskaperäistä.